Trajnost je del LAPP DNK

Trajnost je del LAPP DNK

V zadnjih nekaj letih je trajnost postala modna beseda, ki jo lahko srečujemo povsod. Za podjetje LAPP pa trajnost ne pomeni le trenda, ampak resno dolžnost. Za nadaljnji razvoj tega področja je bilo spomladi 2022 v LAPP Holding AG ustvarjeno posebno delovno mesto. Uredništvo spletne revije LAPPConnect se je pogovarjalo z globalno vodjo CSR Mario Dobritzsch.

Zakaj je bilo ustvarjen vaš položaj?

Maria: Trajnost je trdno zasidrana v razmišljanje in aktivnosti podjetja LAPP in trenutno se ne tem področju ogromno dogaja. Zakonske zahteve postajajo vse bolj obsežne in kompleksne, kupci želijo vse več informacij glede naših trajnostih ciljev in tudi banke že upoštevajo naše trajnostno delovanje pri izračunu obresti in ocenah tveganja. Nov delovno mesto tako predstavlja osrednji položaj za upravljanje teme trajnosti pri LAPP. 

Kako trajnosten je LAPP že danes?

Maria: Trajnost je bila definirana kot eden izmed osrednjih ciljev naše korporativne strategije. Glavna pozornost naših aktivnosti je na izdelkih in procesu njihove proizvodnje. Tukaj ogljični odtis igra izjemno pomembno vlogo. Za njegov izračun je LAPP produktni management nedavno predstavil lastno programsko opremo. Cilj je zmanjšanje ogljičnega odtisa za 20% do leta 2025. Pri tem pomembno vlogo predstavlja upravljanje s surovinami, saj je baker odgovoren za večino ustvarjenih CO2 emisij nastalih pri proizvodnji naših kablov. Iz tega razloga je poglavitnega pomena, da smo pozorni na nizko-ogljično proizvodnjo bakra. Tukaj smo v tesnem kontaktu z našimi dobavitelji, da izvemo kako je sestavljena njihova proizvodnja in dobavna veriga. Dodatno sodelavci preverjajo tudi druge komponente kabla, kot je na primer kabelski plašč in možnosti uporabe reciklirane plastike ali biokompozitov. Pri tem je vedno pomembno, da ohranimo garantirano kvaliteto. 

Kaj je LAPP naredil v preteklih letih za spoprijemanje s temo trajnosti?

Maria: Narejenega je bilo že veliko. En primer so opravljene analize na temo "zelenega bakra" in zbiranje podatkov naše nabavne službe glede bakra v Evropi. Ta proces sedaj nadaljujemo na globalni ravni. Tudi naša hčerinska podjetja ne mirujejo. Ta se lotujejo različnih trajnostih aktivnostih, od zamenjave klasične osvetlitve z LED, do gradenj lastnih fotovoltaičnih sistemov. 

Naša proizvodnja v Bangalore (Indija), 90% potreb po elektriki pokriva z lastnim fotovoltaičnim sistemom. Tudi v Stuttgartu na primer konstantno kupujemo zeleno električno energijo. 

Kako motivirani za trajnost so vaši zaposleni?

Maria: V preteklih mesecih smo izvedli številne kampanje, da bi dvignili zavest o trajnosti med našimi zaposlenimi. V našem globalnem dogodku "Learn Challege" konec leta 2021 smo zbrali številne ideje. Razpravljali smo na primer o klimatskih spremembah in socialni trajnosti. Drug velik dogodek s tega področja je bil "Sustainability Hackathon" v začetku leta 2022. Tukaj so mešane ekipe iz različnih področij iskale rešitve za različna vprašanja povezana s trajnostjo. Pojavile so se zanimive ideje, kot na primer interne trajnostne nagrade. 

Obstaja specifičen cilj v povezave s trajnostjo za katerega se trudite?

Maria: Moj velik cilj je, da bi bili sposobni predstaviti redno trajnostno poročilo za celotno skupino. Prvi korak je uvodna delavnica v Stuttgartu in ustanovitev skupine za koordinacijo trajnosti. Plan je da ta skupina redno združuje zaposlene iz različnih področij podjetja za opredelitev trajnostnih ciljev in začetek projektov.

Drug temelj za celovito poročanje o trajnosti je vpeljava primerne programske opreme do konca 2022. Dodatno postaja vse bolj pomembno definiranje, zbiranje in ocena indikatorjev trajnosti. Za ta namen se lahko uporabijo na primer poraba vode in energije, količina odpadkov ali razmerje spolov. Programska oprema bo na začetku testirana v obratu v Stuttgartu, dolgoročno pa je planirana globalna vpeljava. Cilj je predstaviti prvo trajnostno poročilo za Nemčijo do konca leta 2023. 

KONTAKTIRAJTE NAS

Pošljite nam E-mail ali pa nas pokličite na +386 2 42 13 550