Podatkovni kabli in vodniki

Podatkovni kabli in vodniki

Zanesljiv prenos podatkov

Oddajniki in prejemniki signalov ali sporočil so med seboj povezani preko podatkovnih povezav. LAPP ponuja visoko zanesljive podatkovne kable za Fieldbus in Ethernet sisteme, da lahko stroji, tovarne in celo celotne poslovne zgradbe komunicirajo med seboj. Naš nabor izdelkov za industrijsko komunikacijo pokriva najpogostejše protokolne standarde, kot so PROFIBUS, CC-Link,  in CANopen ter PROFINET, Ethercat in Ethernet/IP. Na voljo je tudi velika izbira podatkovnih kablov za telefonske, koaksialne in nizkofrekvenčne aplikacije.

Kaj so podatkovni kabli?

Nobena skrivnost ni, če vam povemo, da so podatkovni kabli in vodniki zasnovani za prenos podatkov z uporabo kabelske povezave.

Dodatno pa vam lahko povemo še:

 • Ali so podatki in signali enaka stvar?
 • Kje se uporabljajo podatkovni kabli?
 • Kateri podatkovni kabli so na voljo pri LAPP?
 • Kaj je razlika med njimi?
 • Kje se lahko LAPP podatkovni kabli uporabljajo pri procesih industrijske avtomatizacije?

Podatki navedeni na tej strani so namenjeni informiranju o prenosu podatkov po bakrenih prevodnikih. Bakreni prevodniki prenašajo električne podatkovne signale. Ponudli pa vam bomo tudi informacije v povezavi z optičnim prenosom podatkov. 

Z uporabo podatkovnih kablov lahko povežemo naprave z identično tehnologijo prenosa podatkov in tako dosežemo komunikacijo med njimi. Skoraj zmeraj se to doseže s pomočjo podatkovnih konektorjev.

Medtem ko vse več naprav doma upravljamo brezžično preko aplikacij in so podatkovni kabli komaj opazni pri domači tehnologiji, so le ti postali nenadomesljivi v različnih industrijah. 

Podatki ali signali?

Kadar naj se informacije pošljejo po kablu od oddajnika do sprejemnika, jih je treba prenašati po žicah ali optičnih vlaknih.

1. korak: Oddajnik prenaša informacijo  do prejemnika kot fizično spremenljivo v obliki signala. To je lahko električni ali optični signal. 

2. korak: Prejemnik izmeri prejet signal, npr. napetost/tok ali elektromagnetni val. Če je iz tega signala mogoče prebrati informacijo, govorimo o podatkih. 

Na kratko: Informacije se prenašajo kot signal in preberejo kot podatki. Podatkovni kabli služijo kot prenosni medij za signale in posledično podatke.

Širok spekter uporabe

Pri telekomunikaciji, nizko in visoko frekvenčni tehnologiji, prenos signalov tradicionalno poteka preko kabelskih povezav. V poslovnih stavbah mora prenos podatkov pogosto potekati tudi med nadstropji. Tukaj ima brezžični prenos pogosto omejeno delovanje in mora prenos zato prav tako potekati preko kabelske povezave.

Dandanes je treba za industrijsko komunikacijo uporabljati miniaturne naprave, ki so v nekaterih primerih sposobne hitrega pošiljanja in prejemanja invormacij tudi na zelo velikih razdaljah. To poteka s pomočjo podatkovnih paketov in vključenostjo skoraj neomejenega števila udeležencev v omrežju.

Področje uporabe podatkovnih kablov sega od konvencionalne komunikacijske tehnologije do avtomatizacije stavb, tovarn in procesov.

V nadaljevanju se naučite vse, kar morate vedeti o industrijskih podatkovnih povezavah.

Katere vrste podatkovnih kablov so na voljo pri LAPP?

Nekonfekcionirani podatkovni kabli iz LAPP se bistveno razlikujejo po:

 • načinu prenosa signalov (električni ali optični prenos signala),
 • vrsto uporabe in namestitve (fiksna namestitev, fleksibilna uporaba (tj. občasno gibanje) ali visoko fleksibilna uporaba (za aplikacije stalnega gibanja)).

Vam bolj ustrezajo konfekcionirani kabli, ki so že pripravljeni na priklop? Na konfekcionirane kable.

1. Nizko frekfenčni podatkovni kabli

V tej skupini izdelkov boste našli podatkovne kable za nizkofrekvenčne aplikacije. Ti so pomembni na primer za računalniške sisteme, elektronske krmilne in regulacijske naprave, pisarniške stroje, tehtnice in na splošno za vse oblike nizkofrekvenčnih aplikacij v podatkovni tehnologiji.

2. Telefonski kabli

Za notranjo uporabo ponujamo inštalacijske kable, telefonske kable brez halogenov in posebne kable za požarne alarme. Ob tem boste tukaj našli tudi podzemne telekomunikacijske kable za zunanjo uporabo.

3. Koaksialni kabli

Koaksialni kabli se uporabljajo za visokofrekvenčni prenos signala, ki je pomemben tako za radijske in računalniške sisteme kot tudi za celotno področje visokofrekvenčne tehnike in elektronike. Zaradi odpornosti na zunanje motnje lahko prenašajo signale brez popačenj in z majhnimi izgubami.

4. Fieldbus kabli

Z našimi kabli UNITRONIC® fieldbus pokrivamo vse najpogostejše protokole in tako ponujamo popolno rešitev za skoraj vse bus sisteme v strojništvu in inženirstvu: od prenosa enostavnih kontrolnih signalov v ožičenju senzorja-aktuatorja do fieldbus signalov v zapletenih mrežnih strukturah.

5. Ethernet kabli

S kabli ETHERLINE® ponujamo rešitev za vse običajne industrijske Ethernet komunikacijske sisteme, pri katerih je ključen hiter prenos velikih količin podatkov. Naj si gre za strukturno ožičenje zgradb z LAN kabli ali v zahtevne industrijske aplikacije. Izbirajte med kategorijami Cat.5, Cat.5e, Cat.6, Cat.6A, Cat.7 in Cat.7A.

6. Optični kabli

LAPP blagovna znamka HITRONIC® predstavlja optične kable, ki veljajo za prenosni medij prihodnosti. S širokopasovnimi širinami, visokimi hitrostmi prenosa in dolgimi razdaljami prenosa v mnogih pogledih zmagujejo nad podatkovnimi povezavami na osnovi bakra, ki prenašajo signale izključno električno.

Različni podatkovni kabli LAPP se bistveno razlikujejo glede na zasnovo kabla in uporabljen material. To pa določa individualne odpornosti in odobritve posameznega izdelka.

Uporabite LAPP iskalnik kablov, da poiščete pravi izdelek za vaše zahteve!

Kakšne so razlike med Fieldbus in Ethernet sistemi?

Na področju omrežne tehnologije za industrijske aplikacije lahko bakrene podatkovne kable razdelimo v dve skupini:

 • Podatkovne kable za komunikacijska omrežja na fieldbus osnovi 
 • Podatkovne kable za komunikacijska omrežja na Ethernet osnovi 

Kaj je fieldbus?

Fieldbus je bus sistem, ki povezuje senzorje in aktuatorje za izmenjavo informacij s krmilnim računalnikom. Krmilni računalniki se pogosto imenujejo tudi programabilni logični računalnik ali na kratko PLC. Skoraj vsak proizvajalec takšnega računalnika je zasnoval lasten fieldbus. iz tega razloga obstaja veliko število tehnologij, ki se med seboj razlikujejo, na primer glede največje dolžine kabla, hitrosti prenosa podatkov ali obsega funkcij.

Najpogosteje uporabljeni fieldbus sistemi so AS-Interface, CAN ali DeviceNet, ISOBUS, Foundation Fieldbus, CC-Link, SAFETY BUS, INTERBUS (IBS), EIB ali KNX. Ob podatkovnih kablih za te sisteme vam pri LAPP-u seveda ponujamo tudi širok nabor podatkovnih kablov, skladnih s PROFIBUS sistemom. PROFIBUS je najbolj razširjen in znan fieldbus sistem.

Kaj je Ethernet?

Ethernet je tehnologija, ki je bila prvotno razvita za pisarniško komunikacijo, za namen izmenjave podatkov v računalniških lokalnih omrežjih (LAN) in je sestavljena iz številnih komponent programske in strojne opreme. V primerjavi s fieldbus sistemi, Ethernet omogoča znatno višje hitrosti prenosa do 400 gigabitov/s.

Različni proizvajalci PLC-jev so razširili osnovno Ethernet tehnologijo, da bi lahko izpolnili tudi različne industrijske zahteve. Posledično, kot pri fieldbusih, tudi za Ethernet obstajajo različni standardi in protokoli, ki so specifični glede na proizvajalca. Zaradi široke uporabe, zmogljivosti in zanesljivosti se je tehnologija Ethernet že zdavnaj uveljavila tudi v industrijskih okoljih.

Ethernet komunikacijo lahko razdelimo na dva glavna sistema: Ethernet/IP, od koder izvira tudi poimenovanje »ethernet-based«, in PROFINET. Tukaj je PROFINET tudi prenosna tehnologija, ki temelji na Ethernet/IP in je celo združljiva z Ethernet/IP. PROFINET je podvržen bližji in strožji standardizaciji kot Ethernet/IP in tako tvori podmnožico prenosa podatkov na osnovi Ethernet/IP.

Mimogrede, optični kabli so opredeljeni tudi v standardu PROFINET. Tukaj lahko torej vidite, da tehnologije prenosa podatkov niso nujno omejene na en prenosni medij!

Kako so kabli z optičnimi vlakni drugačni?

Ko pomislite na optična vlakna, običajno najprej pomislite na steklena vlakna. Ni pa nujno, da so optični kabli stekleni, saj obstajajo tudi različice, ki so v celoti ali delno izdelane iz plastike. Pri vseh vrstah optičnih kablov se signal prenaša v obliki svetlobe z uporabo vlaken iz kremenčevega stekla ali polimernih optičnih vlaken (plastike).

V ponudbi izdelkov LAPP boste našli

 • Polimerna optična vlakna (POF)
 • Hibridna optična vlakna (PCF)
 • Steklena optična vlakna (GOF)

Preverite LAPP kable z optičnimi vlakni tukaj

Brez kabla ni avtomatizacije!

Avtomatizacija v industriji pomeni večjo učinkovitost in pripravljenost na prihodnost. Z njo pohitrite svoj proizvodni cikel, povečate kakovost svojih izdelkov ter prihranite čas in stroške dela. Poenostavljeno razloženo sistem avtomatizacije sestavljajo senzorji, aktuatorji, krmilni računalniki in komunikacijski sistem, ki vse komponente med seboj povezuje preko podatkovnih povezav. Za nemoteno komunikacijo običajno komunikacijski procesi potekajo na več ravneh.

Sistem avtomatizacije kot avtomatizacijska piramida

1. Nivo proizvodne linije

Ta nivo se nanaša na proizvodnjo, kjer so nameščeni senzorji in aktuatorji.

Senzor je merilni element, ki beleži analogne fizikalne količine (mehanske, kemijske, toplotne, magnetne ali optične vrednosti) in jih pretvarja v analogne in digitalne električne signale. Ta senzor je lahko senzor bližine, svetlosti, vlažnosti, temperature, nivoja vode ali podobno. Senzor generira in prenaša signale do nadzornega nivoja.

Aktuator pretvori električne signale iz krmilnega računalnika v fizične spremenljivke. Aktuator pretvori električne impulze v tlak, zvok, temperaturo, gibanje ali druge fizične spremenljivke. Aktuatorji so motorji, hidravlični cilindri, zvočniki, potopni grelniki, svetilke, mešala, grelni elementi, ventilatorji, črpalke in podobno. Aktuator sprejema signale s krmilnega nivoja in izvaja "ukaze".

2. Nadzorni nivo

Na tem nivoju so krmilne enote (PLC), ki sprejemajo podatke od senzorjev in pošiljajo ukaze aktuatorjem. Lahko bi dejali, da vsaka posamezna krmilna enota nadzoruje nek podproces. Če so senzorji in aktuatorji nameščeni neposredno ob PLC-ju, so z njim neposredno povezani. Senzorji in aktuatorji, ki so bolj oddaljeni, so običajno povezani s krmilnim nivojem preko bus sistemov, dandanes pa tu že preko Ethernet sistemov.

Same krmilne enote so med seboj povezane preko stikal. Za to se uporabljajo Ethernet kabli ali kabli iz optičnih vlaken.

3. Nivo upravljanja podjetja

Nivo upravljanja podjetja je neposredno povezan z nadzornim nivojem. Tukaj se trenutni proizvodni podatki, kot je na primer število proizvedenih kosov, preberejo iz krmilnih računalnikov in naročilo, ki ga je treba izvršiti, se uskladi glede na trenutno razpoložljivost strojev. Tu poteka tudi nadzor in načrtovanje virov podjetja (Enterprise Resource Planning, ERP), kot je na primer načrtovanje materialnih potreb. Na tej ravni se prenašajo informacije velikosti od nekaj megabajtov do nekaj gigabajtov.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pošljite nam E-mail ali pa nas pokličite na +386 2 42 13 550