UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Naziv
Koda izdelka
Blagovna znamka
Product type
Opleten
Cena
Količina
+
AB-C4-20,0PVC-M12FA
22260917
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
12,30 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C3-10,0PVC-M12FS-VA
22260973
UNITRONIC®
/
No
9,15 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C3-1,0PVC-M8FA
22262187
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
4,41 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C3-M12MS-20,0PVC-M12FA
22262115
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
15,06 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-5,0PVC-M12FA-VA
22260856
UNITRONIC®
/
No
8,47 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-M12MS-15,0PVC-VA
22260712
UNITRONIC®
/
No
12,63 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-4,0PVC-M12FA
22260843
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
6,20 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-3,0PVC-M12FA
22260840
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
5,64 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-1,0PVC-M12FA
22260842
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
4,65 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C3-5,0PVC-M12FA-VA
22260974
UNITRONIC®
/
No
7,36 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C3-5,0PVC-M12FA-2L-VA
22260976
UNITRONIC®
/
No
9,41 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C3-5,0PVC-M12FS-VA
22260972
UNITRONIC®
/
No
7,16 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-M12MS-15,0PVC-M12FA
22262204
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
25,77 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C3-25,0PVC-M12FA-VA
22260981
UNITRONIC®
/
No
15,36 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C3-10,0PVC-M12FA-2L-VA
22260977
UNITRONIC®
/
No
11,38 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C3-2,0PVC-M12FS
22260080
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
4,43 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C3-5,0PVC-M12FS
22260663
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
5,25 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C3-10,0PVC-M12FS
22260081
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
7,51 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C3-2,0PVC-M12FA
22262095
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
4,67 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C3-5,0PVC-M12FA
22260661
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
6,41 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C3-10,0PVC-M12FA
22262083
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
7,33 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA
22262096
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
8,08 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA
22262097
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
9,18 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA
22262098
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
11,00 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-2,0PVC-M12FS
22260688
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
4,73 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-5,0PVC-M12FS
22260689
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
5,64 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-10,0PVC-M12FS
22260685
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
7,72 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-2,0PVC-M12FA
22260841
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
4,67 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-5,0PVC-M12FA
22260678
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
5,78 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-10,0PVC-M12FA
22260683
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
7,87 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA
22260832
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
8,23 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA
22260705
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
8,63 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA
22260833
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
11,61 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C5-2,0PVC-M12FS
22262099
UNITRONIC®
/
/
5,31 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C5-5,0PVC-M12FS
22262100
UNITRONIC®
/
/
6,86 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C5-10,0PVC-M12FS
22262101
UNITRONIC®
/
/
9,39 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C5-M12MS-2,0PVC-M12FA
22262102
UNITRONIC®
/
/
9,62 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C5-M12MS-5,0PVC-M12FA
22262103
UNITRONIC®
/
/
11,14 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA
22262104
UNITRONIC®
/
/
13,70 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C3-10,0PVC-M8FA
22260370
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
6,77 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C3-M8MS-5,0PVC
22260665
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
5,32 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-10,0PVC-M8FA
22260844
UNITRONIC®
/
/
8,45 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-5,0PVC-M8FA
22260845
UNITRONIC®
/
/
6,69 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-2,0PVC-M8FA
22260846
UNITRONIC®
/
/
5,13 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C3-M8MS-2,0PVC
22260847
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
3,47 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C3-M8MS-10,0PVC
22260848
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
6,81 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C3-5,0PVC-M8FA
22262081
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
5,28 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C3-2,0PVC-M8FA
22262093
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
4,32 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-M8MS-2,0PVC
22262105
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
4,32 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-M8MS-5,0PVC
22262106
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
5,46 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-M8MS-10,0PVC
22262107
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
7,29 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-M12MS-20,0PVC
22260950
UNITRONIC®
/
No
13,66 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-M12MS-7,0PVC-M12FA
22260707
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
10,35 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-10,0PVC-M12FA-SH
22260684
UNITRONIC®
/
Yes
15,21 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C5-10,0PVC-M12FS-SH
22260717
UNITRONIC®
/
Yes
17,34 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-M12MS-9,0PVC-M12FA
22260708
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
12,48 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-25,0PVC-M12FA
22261102
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
15,14 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-M12MS-5,0PVC-VA
22260703
UNITRONIC®
/
No
7,34 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-M12MS-6,0PVC-M12FA
22260835
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
11,03 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-M12MS-3,0PVC-M12FA
22260830
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
8,65 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-30,0PVC-M12FA
22262087
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
17,56 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FS-VA
22260706
UNITRONIC®
/
No
13,45 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C3-2,0PVC-M8FS-VA
22260658
UNITRONIC®
/
No
5,59 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-M12MS-4,0PVC-M12FA
22260831
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
9,08 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-M12MS-1,5PVC-M12FA-VA
22260698
UNITRONIC®
/
No
12,02 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-9,0PVC-M12FA
22260679
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
8,53 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-7,0PVC-M12FA
22260838
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
7,54 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-M12MS-10,0PVC-VA
22260711
UNITRONIC®
/
No
10,32 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-20,0PVC-M12FS
22260916
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
12,08 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-10,0PVC-M12FS-VA
22260978
UNITRONIC®
/
No
10,32 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-M12MS-8,0PVC-M12FA
22260834
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
12,00 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C3-1,0PVC-M12FS
22262188
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
4,19 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-6,0PVC-M12FA
22260836
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
6,41 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-M12MS-20,0PVC-M12FA
22262205
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
29,87 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FS-VA
22260701
UNITRONIC®
/
No
11,67 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-M12MS-1,0PVC-M12FA
22260837
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
7,83 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-15,0PVC-M12FA-SH
22260687
UNITRONIC®
/
Yes
19,02 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-15,0PVC-M12FS
22261082
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
10,11 €
Na zalogi, predviden rok dobave 5-8 delovnih dni.
+
AB-C4-8,0PVC-M12FA
22260839
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
8,04 €
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-M8MS-1,0PVC-M8FS
22260169
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
7,90 €
*
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-M8MS-10,0PVC-M8FS
22260172
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
11,21 €
*
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-M8MS-2,0PVC-M8FS
22260170
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
8,27 €
*
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.
+
AB-C4-M8MS-5,0PVC-M8FS
22260171
UNITRONIC®
Pre-assembled sensor/actuator cable
No
9,39 €
*
Rok dobave sporočimo po obdelavi naročila.

Benefits

 • Available as a one-sided direct line for flexible selection of the cable length and free choice of further connection.
 • Also available as a connecting cable on both sides to save time during installation.
 • Compact dimensions enable easy integration into the machine concept.
 • The integrated vibration protection of the connector makes it resistant to shocks and vibrations.
 • UL certification according to technical data enables the product to be used on the North American market.

Applications

 • Can be used universally on machine interfaces for many applications in data and signal transmission.
 • Suitable for medium mechanical stress.
 • Can be used in dry and damp rooms.
 • The PVC outer sheath is resistant to acids and alkalis and has limited oil resistance.

Notes

 • If applicable, the prices are solid metal prices without surcharges and VAT. Sales only to business customers.
 • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
 • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pošljite nam E-mail ali pa nas pokličite na +386 2 42 13 550